Laten Spelen is een Vak

De training Laten Spelen is een Vak richt zich op het doelgericht begeleiden van kinderen op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, het is een ‘praktische’ training. De training is gebaseerd op het uitgangspunt dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen de basis vormen waarop een kind kan leren. Daartoe leert de pedagogisch medewerker in de training de vier dimensies van sociale ondersteuning van het kind te hanteren:

  • Emotionele ondersteuning
  • Respect voor de autonomie
  • Structuur bieden
  • Informatie en uitleg geven