Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling

De training Meldcode, huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld door Movisie en richt zich op:

  • Signaleren: het kunen, willen en durven signaleren van kindermishandeling door de pedagogisch medewerker en hun leidinggevende
  • Handelen: weten hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, daarbij komt tevens aan de orde hoe de relatie is tussen de professionals en wie welke verantwoordelijkheid draagt