Piramide

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleid je bij het spelen en leren.
Met Piramide werk je volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend en is verdieping ‘ingebakken’.

Daarbij is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • persoonlijkheidsontwikkeling
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • kunstzinnige ontwikkleing
 • ontwikkeling van de waarneming
 • denkontwikkleing en ontwikkeling van het rekenen
 • taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • oriëntatie op ruimte, tijd en waarneming

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar, te groeien naar zelfstandigheid en vooral ook veel plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

De Piramide projecten

 • Projecten zijn de basis van Piramide. Ze gaan over voor kinderen aansprekende onderwerpen, zoals thuis, lente, kunst en verkeer
 • Elk jaar staan – op een steeds hoger niveau – dezelfde thema’s op het programma, met een andere invulling, passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van jonge kinderen
 • De thema’s worden in projectoeken uitgewerkt
 • In de projectboeken staan veel activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken
 • Er is aanvullend materiaal, zoals cd’s met vrolijke liedjes
 • Piramide biedt ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van leidsters en kinderen

Waarom aan de slag met Piramide?

 • Omdat je kinderen in een veilige omgeving wil laten spelen en leren, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen
 • Omdat het actief stimuleren van de ontwikkeling van peuters voorop staat
 • Omdat Piramide ondersteunt op een interactieve manier om te gaan met de groep kinderen
 • Omdat de aanpak goed te gebruiken is voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar en geschikt is voor alle groepen, ongeacht de samenstelling
 • Omdat Piramide leidsters en kinderen plezier geeft

Verschillende onderzoeken tonen aan dat Piramide effectief is: kinderen die instromen met een ontwikkelingsachterstand kunnen hu achterstand inlopen, dit gaat niet ten koste van kinderen die geen achterstand hebben.

Joke Meijers van Bureau Viermin is gecertificeerd Piramide trainer