Training Aanpak Huiselijk Geweld

“Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld?” Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?
“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Inhoud
Herkent U deze vragen bij Uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij U aan om de Training Huiselijk geweld te gaan volgen. In deze training krijgt U kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld effectief aan te pakken. Afhankelijk van uw doelgroep worden tijdens deze training één of meerdere vormen behandeld, zoals partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling

Resultaat

  • U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over het het werken met de meldcode bij (vermoedens van) huiselijk gweld waaronder kindermishandeling (ex-)partnergeweld en ouderenmishandeling
  • U bent in staat om te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector

Meer informatie

Maatwerk
Deze training word in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van uw leerwensen.

Doelgroepen
Professionals en vrijwilligers die met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gaan) werken

Deze training is ontwikkeld door TrainersHuiselijkGeweld.nl

Joke Meijers van Bureau Viermin is gecertificeerd trainer vanuit TrainersHuiselijkGeweld.nl