Training Aanpak Kindermishandeling

“Heb ik voldoende inzicht in kindermishandeling?”
“Weet ik op welke signalen ik kan letten?”
“Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokken te handelen volgens de stappen van de meldcode?”
“Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?”

Inhoud
Herkent U deze vragen bij Uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij U aan om de Training Aanpak Kindermishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt U kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken. De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode. Afhankelijk van uw leerwensen kunt U één of meer modules volgen.

Resultaat

  • U heeft Uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • U bent in staat om te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector

Maatwerk
Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van Uw leerwensen.

Doelgroepen
Professionals en vrijwilligers die met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gaan) werken.

Joke Meijers van Bureau Viermin is een gecertificeerd trainer van TrainersHuiselijkGeweld.nl