Pedagogische visies

Tijdens de cursus ‘pedagogische visies’ wordt kennis gemaakt met verschillende pedagogen en hun visie op het werken met kinderen.
Doel van de cursus is onder andere: ‘kritisch kijken naar je eigen handelen’. Waarom doe ik het zo, en kan het ook anders.

Tijdens de ‘pedagogische verkenning’ komen we een aantal pedagogische ‘kopstukken’ tegen. Aan het eind van de cursus heb je kennis gemaakt met hun visie en hun kijk op de pedagogie.
De vraag die je zelf dan nog moet beantwoorden is: ‘wat spreekt me aan in welke visie en wat beslist niet.

De ‘pedagogische visies’ in de cursus zijn gebaseerd op de werkmap ‘Pedagogisce Verkenningen’van uitgeverij Spectrum.