Pedagogische vernieuwing

Pedagogische vernieuwing betekent: het (opnieuw) inhoud geven aan het werk op de peuterspeelzaal of in het kindercentrum. Door middel van reflectie (VIB), discussie en opdrachten worden de deelnemers geconfronteerd met hun eigen handelen. Uitgangspunt is het unieke van ieder kind en hun competentie om zelf de wereld te ontdekken.
Als team ga je op zoek naar manieren om goed of nog beter aan te sluiten bij deze ontdekkingsreis van de kinderen.
Daarnaast leer je om de ruimtelijke mogelijkheden van je eigen peuterspeelzaal of kindercentrum beter te benutten.