Werken met Bas

‘Ik ben Bas’ zegt hij eigenwijs, als zijn eerste prentenboek verschijnt. Bas stapt kordaat rond in zijn eigen wereldje dat kinderen van twee tot vier jaar moeiteloos herkennen als ‘hun wereld’.
In en om zijn huis, in de supermarkt en op de boerderij leert hij ‘dingen’ een naam geven.
Taalontwikkeling begint al bij de geboorte en gaat het hele leven door…
Het Basproject is gericht op deze taalontwikkeling en als één van de belangrijkste doelen wordt aangegeven dat het project zich richt op ‘woordenschatontwikkeling’ en ‘taalvaardigheid’ van jonge kinderen en het gericht stimuleren van beide.

Daarnaast wil men het voorlezen en het lezen van kinderen bevorderen door ouders bij het project te betrekken.

Deze cursus richt zich voornamelijk op taalstimulering, woordenschatontwikkeling, communicatie met jonge kinderen, interactief voorlezen, werken met Bas vertelplaten en thematisch werken