Kinderen met opvallend gedrag

Wanneer een kind zich, in vergelijking met leeftijdsgenoten, anders gedraagt, dan valt zijn gedrag op. Het gedrag van de andere kinderen wordt dan de maatstaf waaraan opvallend gedrag wordt afgemeten.
Je zou kunnen zeggen dat het gedrag van de andere kinderen ‘normaal’ is en het gedrag van dat ene kind afwijkend of opvallend. Dit geeft het idee dat het gedrag dat de meeste kinderen vertonen het enige juiste is. Toch is het heel goed mogelijk dat het opvallende gedrag van dat ene kind meer kwaliteit heeft, of juister is dan het gedrag van de andere kinderen.

Bij het werken met kinderen vanuit verschillende culturele achtergronden moet je je als leidster bewust zijn van van het feit dat opvallend gedrag cultuur- en plaatsgebonden is.
Opvallend gedrag wordt ook wel afgemeten aan de begrippen gezond en ziek. Een medisch onderzoek kan vrij nauwkeurig uitwijzen of iemand lichamelijk gezond of ziek is. Of iemand psychisch gezond of ziek is, is minder duidelijk te zien.

Een kind dat psychisch gezond is heeft een positieve houding tegenover zichzelf. Hij heeft voldoende zelfvertrouwen. Zijn onwikkeling verloopt harmonieus en hij staat evenwichtig in de samenleving. Een psychisch gezond kind is zelfstandig, stabiel en niet bang om initiatieven te nemen. Hij is in staat om de wereld om zich heen goed waar te nemen en weet met andere mensen in zijn omgeving om te gaan. Waneer een kind zich niet kan ontwikkelen tot een positief, gezond iemand, dan is er sprake van ziek zijn.

Opvallend gedrag en signaleren van opvallend gedrag staan centraal in deze cursus.