Speelruimte

Deze cursus gaat over ruimtegebruik. Hoe kun je de ruimte, waarin je werkt met kinderen, zo inrichten dat deze ruimte als een hulpmiddel fungeert.
Om daar achter te komen is het belangrijk om eerst stil te staan bij wat ruimte doet en op welke wijze ruimte invloed heeft op gedrag.

Een peuterspeelzaal of kindercentrum is een gebouw waarvan je zou willen dat iedereen die er verblijft zich thuis en op zijn gemak voelt: de kinderen, de teamleden en de ouders. Je moet met veel verschillende mensen rekening houden, mensen die allemaal verschillende eisen stellen aan de ruimte.

De ruimtelijke omgeving die de hoofdrol speelt in deze cursus is de peuterspeelzaal of het kindercentrum.