Home

Trainingen, cursussen en workshops worden ‘in company’ gegeven, er zijn echter ook mogelijkheden om individueel in te schrijven. Stuur een email naar info@viermin.nl en als er voldoende deelnemers zijn voor de training, cursus of workshop dan krijg je bericht over plaats, tijd en kosten

Op maat

  • Alle cursussen, trainingen en workshops kunnen, in overleg, op maat worden aangeboden.
  • Er zijn ook mogelijkheden voor het begeleiden en vormen van intervisie/supervisie groepjes
  • VIB trajecten(Video Interactie Begeleiding) met speelzaalteams of kindercentra-teams zijn mogelijk, evenals individuele trajecten
  • Vanuit Viermin kunnen clusters van peuterspeelzalen of kindercentra begeleid worden, bijvoorbeeld bij de implementatie van Piramide, van een BAS project of het invoeren van een overdrachtsformulier

Kosten

Laatste nieuws

Congres tijdig signaleren in de kinderopvang – 11 mei 2017

Er gebeurt van alles om onderwijs en kinderopvang naar elkaar toe te laten groeien. Dit congres speelt in op deze actuele ontwikkeling vanuit het perspectief van vroegsignalering en vroeghulp en kent drie invalshoeken:

1. ontwikkeling van peuters/kleuters
2. vroegsignalering
3. de overstap

Voor meer informatie: http://www.congres-basisonderwijs.nl/

 PROGRAMMA

Congres ‘Tijdig signaleren in de Kinderopvang’

8.30 uur: Ontvangst

9.30 uur: Ontwikkeling nader bekeken
Wat moet de voorschoolse opvang doen en laten om de ontwikkeling bij het jonge kind op de juiste manier te stimuleren? Leidsters van de peuter- en kinderopvang zouden veel meer kennis moeten hebben over de ontwikkeling van een kind, plus de ruimte om het geleerde toe te passen.
Prof.dr Sieneke Goorhuis- Brouwer

10.15 uur: Pitch Verbeteren pedagogisch klimaat
Anki Duin, landelijk projectleider PAC

10.20 uur: Structureel samenwerken
Kinderopvangcentra en basisscholen die structureel samenwerken met andere opvoedexperts kunnen jonge kinderen betere kansen bieden. Breng de opvoedexpertise naar de werkvloer van de kinderopvang en het onderwijs!
Prof. Dr. Tom van Yperen, lid wetenschapsteam PACT, bijzonder hoogleraar ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: Pitch Ouderbetrokkenheid in de praktijk
Margriet Bennink, directeur A.J. Schreuderschool

11.35 uur: Puzzelkinderen eerder in beeld
Bij ‘puzzelkinderen’ weten de meeste ouders intuïtief zéker dat er iets mis is met de ontwikkeling van hun kind. Maar wat? De zoektocht begint. Ook de kinderopvang kan hier een rol in spelen.
Igor Ivakic, directeur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

12.15 uur: Kort debat met de ochtendsprekers

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Pitch Down-kinderen jong integreren in het onderwijs
Hilde de Haan, Beleidsmedewerker VIM

13.35 uur: Stimulansen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Jonge kinderen ontwikkelen zich op het ene gebied sneller dan op het andere en hebben verschillende behoeftes. Door gericht aan te sluiten op de aanwezige sociaal-emotionele vaardigheden kan de kinderopvang hierop inspelen.
Drs. Steven Pont, Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut

14.15 uur: Vroege stimulering en schoolloopbaan
Deelname aan voorschoolse voorzieningen kunnen dreigende achterstanden in taal en executieve functies in belangrijke mate voorkomen. Het gebruik van een educatief programma, en het bieden van kwalitatief hoogwaardige interacties en begeleid spel zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden
Dr. Ora Oudgenoeg-Paz, Universiteit Utrecht

15.00 uur: Pauze

15.30 uur: Pitch Samenwerken met integrale Vroeghulp
Nel Hofman, Coördinator Integrale Vroeghulp Rotterdam Rijnmond

15.35 uur: Leren van de Rotterdamse praktijk
De gemeente Rotterdam is in 2016 binnen de kinderopvang begonnen met het inzetten van voorschoolmaatschappelijk werk. Wat is hiervan de meerwaarde en hoe werkt de Rotterdamse aanpak in de praktijk?
Nijs de Graaff, senior beleidsadviseur Gemeente Rotterdam

16.15 uur: Kort debat met de middagsprekers

16.30 uur: Netwerkborrel