Home

  • Trainingen, cursussen en workshops worden ‘in company’ gegeven.
  • Voor meer informatie: j.meijers@viermin.nl

Voor meer informatie over Reggio Emilia zie ook: www.reggiotraining.nl

Op maat

  • Alle cursussen, trainingen en workshops kunnen, in overleg, op maat worden aangeboden.
  • Er zijn ook mogelijkheden voor het begeleiden en vormen van intervisie/supervisie groepjes
  • VIB┬átrajecten(Video Interactie Begeleiding) met speelzaalteams of kindercentra-teams zijn mogelijk, evenals individuele trajecten
  • Vanuit Viermin kunnen clusters van peuterspeelzalen of kindercentra begeleid worden, bijvoorbeeld bij de inrichting van de ruimte, ontwikkelen van een overdrachtsformulier, samenwerking