Knap Lastig

De training heeft als doel om ‘groepsleiding’ handvatten te geven om alle kinderen in een BSO een veilige en uitdagende omgeving te bieden waarin ze hun vrije tijd na school kunnen doorbrengen, ook de kinderen die als lastig of zelfs als ‘knap lastig’ worden ervaren.
De groepsleiding in de BSO heeft vanuit de opleiding (meestal MBO-SPW) wel enige theoretische kennis over kinderen met specifieke stoornissen, maar mist praktijkervaring met de wijze waarop ze met deze kinderen in een groep kan omgaan en hen kan ondersteunen. De reden hiervoor is dat ze deze kinderen – tot nu toe- niet vaak in de BSO aantreffen of hen niet als zodanig herkennen. In hun dagelijkse werk komen ze wel steeds vaker kinderen tegen die zij als ‘lastig’ in de omgang en als ‘stoorzender’ in de groep ervaren.

Ze hebben dus wel ervaring met kinderen met lastig gedrag, maar minder kennis over het professioneel methodisch handelen dat vereist is in de omgang met deze kinderen.