Omgaan met kinderen en verlies

Een cursus over het omgaan met het overlijden van een kind of ouder betrokken bij het kindercentrum of de peuterspeelzaal.

Doodgaan.

Dat is iets in de verre toekomst zegt je gevoel. Het hoort niet bij kleine kinderen, maar de realiteit is soms anders als een kindje van je groep overlijdt, of een vader of moeder van één van de kinderen. Dan kun je met de kinderen niet meer om de harde waarheid van de dood heen. Als beroepskracht wordt je dan met verschillende vragen geconfronteerd, bijvoorbeeld: ‘hoe vertel je kinderen wat dood is’, maar ook ‘welke stappen moet je ondernemen’, wie moet je informeren en wie niet’, allemaal vragen!
Het doel van de cursus is dat:

  •  deelnemers informatie krijgen over omgaan met de dood van een kind of ouder
  • er praktijkervaringen worden uitgewisseld naar aanleiding van een casus waarbij gerichte vragen gebruikt worden
  • deelnemers informatie krijgen over prentenboeken, infoboekjes voor ouders, folders brochures en een protocol