Observeren, signaleren, registreren

In deze training, in vijf bijeenkomsten, komt de ontwikkeling van het (jonge) kind, de interactie tussen leidster en peuter en de betrokkenheid van kinderen aan bod. Verder besteden we aandacht aan kinderen met opvallend gedrag en de betekenis vn signaleren en alarmsignalen. In de derde bijeenkomst staat spelobservatie en de rol van de ouder(s) centraal. In de vierde bijeenkomst komen peutervolgsystemen, het handelingsplan en het overdrachtsformulier aan bod. De training wordt afgesloten met basiscommunicatie en communicatie met ouders.