Communicatie met ouders

Waarom communiceren wij?

We communiceren om verschillende redenen, allereerst om te overleven of als reactie op een ontvangen boodschap, verder echter nog om een aantal andere redenen:

  • om meer over onszelf te weten te komen: ‘ben ik goed te verstaan?’
  • om de wereld om ons heen te leren kennen: ‘waar is de hoofdstraat?’
  • om ervaringen met anderen te delen: ‘ik heb genoten van dit boek’
  • om anderen te beïnvloeden of te overtuigen: ‘wonderschoon bevat geen fosfaten’

Of gewoon ter ontspanning of voor ons plezier, bijvoorbeeld door naar een toneelstuk te gaan of een gedicht te schrijven.

In de cursus Communicatie met ouders besteden we aandacht aan communicatie en de vier vaardigheden van basiscommunicatie, aan verschillende vormen van luisteren, aan het ‘slecht nieuws gesprek’  en aan het ‘emotionele adviesgesprek’

Goed communiceren is te leren…….